Likvidácia azbestu
Kovomat Slovakia, s.r.o.
Dolný Val 118/64, 010 01 Žilina

Tel.: 041/7002 411, 7002 412
Fax: 041/7002410

E-mail: info@likvidaciaazbestu.sk
Web: www.kovomat.sk

Likvidácia azbestu

Spoločnosť Kovomat Slovakia, s.r.o. Vás víta na stránkach zameraných na problematiku likvidácie azbestu. Veríme, že tu nájdete všetky potrebné informácie o azbeste a jeho likvidácií.

Naša spoločnosť ponúka komplexné odborné služby v oblasti likvidácie azbestu, od poradenstva a auditovania, cez vypracovanie dokumentácie a komunikácie s príslušnými úradmi, až po samotnú likvidáciu odborne vyškoleným personálom. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť. Budeme sa tešiť na prípadnú vzájomnú spoluprácu.

AZBEST

Azbest je vláknitý prírodný materiál - škodlivina, ktorá sa v minulosti vďaka svojim tepelno izolačným a ďalším vlastnostiam hojne ťažila a využívala vo všetkých odvetviach stavebníctva, pri výrobe rôznych materiálov, či ochranných pomôcok. V minulom storočí sa vyťažili, spracovali a použili stovky ton nebezpečného Azbestu.

Vedecké výskumy potvrdili, že azbestové vlákna majú vážne zdravotné dôsledky, ak ich človek vdychuje, vrátane azbestózy, rakoviny pľúc a mezoteliómu. Neexistuje nijaká známa bezpečná úroveň vystavenia sa účinkom azbestu. Čím viac ste mu vystavení, tým je väčšie riziko, že vás postihne choroba súvisiaca s azbestom, pričom doba od vystavenia človeka azbestu a prvými príznakmi choroby môže predstavovať až 30 rokov. Len teraz sa prejavujú účinky vystavenia azbestu kedysi v minulosti.

VÝSKYT

Aj v dnešnej dobe sa azbest nachádza v našom okolí. Najmä ak pracujete v stavebníctve, v údržbe alebo vykonávate čistiace a upratovacie práce, môžete byť ohrození tým, že ste vystavení pôsobeniu azbestu. V súčasnosti je používanie azbestu zakázané, na starších stavbách, technológiách a materiáloch sa stále môže táto škodlivina nachádzať. K typickým miestam patria napr. steny, dekoratívne obklady, podlahy s linoleom, izolácie na oceľových konštrukciách budov, strechy, stavebné fasády, elektroinštalácie, tepelné izolácie a iné...

Viac informácií o azbeste v sekcií AZBEST A JEHO LIKVIDÁCIA.

LIKVIDÁCIA

Likvidácia azbestu je možná len špecializovanými spoločnosťami, ktoré majú príslušné povolenia, disponujú potrebnými nástrojmi, ochrannými pomôckami a ich pracovníci su odborne vyškolení. Likvidácia azbestu svojpomocne môže mať nebezpečné následky!

Ak ste správcom, či majitelom budovy, potrebujete vedieť či je vo Vašich priestoroch Azbest. Na zistenie prítomnosti Azbestu je vhodný aj audit u špecializovanej spoločnosti, ktorá odborne odoberie vzorky a v prípade potvrdenia výskytu navrhne spôsob jeho likvidácie a zabezpečí aj samotnú odbornú likvidáciu.

Máte problémy s azbestom? Potrebujete odborne poradiť? Neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre Vás!