Likvidácia azbestu
Kovomat Slovakia, s.r.o.
Dolný Val 118/64, 010 01 Žilina

Tel.: 041/7002 411, 7002 412
Fax: 041/7002410

E-mail: info@likvidaciaazbestu.sk
Web: www.kovomat.sk

Kontaktné informácie

Mapa Žilina
Kovomat Slovakia, s.r.o.
Dolný Val 118/64, 010 01 Žilina

Tel.: 041/7002 411, 7002 412
Fax: 041/7002 410
E-mail: kovomat@kovomat.sk
Web: www.kovomat.sk

IČO: 36391671, DIČ:2020104537
IČ DPH: SK2020104537
Obchodný register Okresného súdu v Žiline , Vložka číslo 12181/L