Likvidácia azbestu
Kovomat Slovakia, s.r.o.
Dolný Val 118/64, 010 01 Žilina

Tel.: 041/7002 411, 7002 412
Fax: 041/7002410

E-mail: info@likvidaciaazbestu.sk
Web: www.kovomat.sk

Naše služby
Likvidácia azbestu
Sanácia a likvidácia azbestu

  • Zameranie počtu respirabilných vlákien vo vzduchu
  • Vypracovanie projektu likvidácie
  • Uzavretie azbestového materiálu
  • Odborná demontáž azbestového materiálu
  • Vyčistenie objektu od respirabilných vlákien
  • Poradenstvo v oblasti odstraňovania škodlivých účinkou azbestu