Likvidácia azbestu
Kovomat Slovakia, s.r.o.
Dolný Val 118/64, 010 01 Žilina

Tel.: 041/7002 411, 7002 412
Fax: 041/7002410

E-mail: info@likvidaciaazbestu.sk
Web: www.kovomat.sk

Profil spoločnosti

Spoločnosť Kovomat Slovakia, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2000 so zameraním na výkup, nakladanie a odvoz železného šrotu a neželezných kovov, likvidáciu zastaralých technologických a strojných celkov ,zariadení, prevádzok a stavieb.

Od svojho vzniku sa dynamicky rozvíja a rastie. Vďaka kvalifikovanému personálu, skúsenému manažmentu a vyspelej modernej technike a strojným zariadeniam si počas niekoľkých rokov vybudovala stabilnú pozíciu na slovenskom trhu a dnes patrí medzi stabilné spoločnosti vo svojom obore.V roku 2006 sme rozšírili našu činnosť o likvidáciu nebezpečných odpadov , v roku 2007 o likvidáciu azbestu a sme držiteľom certifikátu ISO 9001:2000 v oblasti nakladania s odpadmi.

Na kvalitu našich služieb kladieme vysoký dôraz a máme ambície neustále sa zlepšovať. Pri likvidácií železného i neželezného šrotu, demontáži technologických zariadení s nami spolupracujú významné podniky, ale aj bežní občania, ktorí využívajú naše výkupné prevádzky.

V súčasnosti máme prevádzky v Ružomberku, Leopoldove, Trnave, Leviciach a v Žiline a pripravujeme rozšírenie do ďalších miest. Naše aktivity však pokrývajú územie celého Slovenska.

PORTFÓLIO NAŠICH ČINNOSTÍ A SLUŽIEB ZAHŔŇA:
  • VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU A NEŽELEZNÝCH KOVOV
  • ZVOZ A TRIEDENIE ŽELEZNÉHO ODPADU
  • PRISTAVENIE KONTAJNEROV
  • LIKVIDÁCIA STARÝCH TECHNOLÓGIÍ, STROJOV, ZARIADENÍ,PREVÁDZOK A STAVIEB
  • LIKVIDÁCIA NEBEZPEČNÉHO ODPADU
  • SANÁCIA A LIKVIDÁCIA AZBESTU
Ďalšie informácie nájdete na našej domovskej stránke www.kovomat.sk. Tešíme sa na budúcu spoluprácu!