Likvidácia azbestu
Kovomat Slovakia, s.r.o.
Dolný Val 118/64, 010 01 Žilina

Tel.: 041/7002 411, 7002 412
Fax: 041/7002410

E-mail: info@likvidaciaazbestu.sk
Web: www.kovomat.sk

Referencie

 • Odstránenie AZC krytiny - prístrešky na sušenie dreva, Žarnovica
 • Odstránenie AZC izolácia - fasáda výrobnej haly, Považská Bystrica
 • Odstránenie AZC krytiny - RD, Ivanka pri Dunaji
 • Odstránenie AZC strechy - výrobná hala, Štúrovo
 • Odstránenie AZC strechy – stavadlo, Železničná stanica Brunovce
 • Odstránenie AZC výplne balkónov - 8 posch. bytový dom, Tlmače
 • Odstránenie AZC strechy - výrobná hala, Bratislava
 • Odstránenie AZC dosiek – obloženie dopravníkových mostov , Žiar nad Hronom
 • Odstránenie AZC krytiny - RD, Bodíky okr. Dunajská Streda
 • Odstránenie AZC strechy - administratívna budova kancelárie Národnej rady, Bratislava
 • Odstránenie AZC podhľadu - interiér vestibul bytového domu, Bratislava
 • Odstránenie AZC tepelnej izolácie fasády – administratívna budova SPP, Bratislava
 • Odstránenie AZC strechy – kultúrne stredisko – Istra Centrum, Devínska Nová Ves
 • Odstránenie AZC krytiny z prístreškov na sušenie dreva, Žarnovica
 • Odstránenie AZC izolácia fasády výrobnej haly, Považská Bystrica
 • Odstránenie AZC krytiny RD, Ivanka pri Dunaji
 • Odstránenie AZC strechy výrobná hala, Štúrovo
 • Odstránenie AZC strechy stavadla, Železničná stanica Brunovce
 • Odstránenie AZC výplne balkónov 8 posch. bytový dom, Tlmače
 • Odstránenie AZC strechy výrobná hala, Bratislava
 • Odstránenie AZC dosiek – obloženie dopravníkových mostov , Žiar nad Hronom
 • Likvidácia AZC zvukovej izolácie plynového potrubia, Kompresorová stanica Veľké Zlievce
 • Odstránenie AZC krytiny - RD, Bratislava
 • Odstránenie AZC krytiny - RD, Marianka
 • Odstránenie AZC deliacich stien - výrobné haly, Nové Mesto Nad Váhom
 • Odstránenie AZC podhľadu - interiér vestibul bytového domu, Bratislava
 • Odstránenie AZC obloženia koridoru - interiér výrobnej haly, CMTT Púchov
 • Odstránenie AZC obloženia výťahovej šachty - interiér výrobnej haly, CMR Púchov
 • Odstránenie AZC krytiny z prístreškov vonkajších skladov, Nestlé Prievidza
 • Odstránenie AZC strechy – kultúrne stredisko – Malé Borové, okres Liptovský Mikuláš
 • Odstránenie AZC strechy - administratívna budova, Holíč
 • Odstránenie AZC odpadového potrubia v bytovom dome, Liptovský Mikuláš
 • Odstránenie AZC odpadového potrubia v bytovom dome, Kysucké Nové Mesto
 • Odstránenie AZC protipožiarnych káblových prepážok – energo kanál BATAS, Bratisava